Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór tematyczny » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Zakłady produkcyjne powiatu węgrowskiego” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Archiwalne zdjęcia zakładu pracy w Ostrówku oraz w Baczkach. Dokumenty, fotografie z archiwum fabryki. ----------------------- Fabryka Urządzeń technicznych w Ostrówku Węgrowskim (lata 1944-1971) Już w 1944r. po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną, z inicjatywy nauczyciela szkoły podstawowej w Ostrówku ob. Gołębia, grupa robotników i działacz uruchomiła pierwszy żeliwiak przy pomocy wyremontowanej lokomobili wydobytej z barykady i zaczęto odlewać części do maszyn rolniczych i piasty do wozów. Z uwagi na brak surowców i materiałów koniecznością stało się wydobywanie z ziemi pozostałości po zdewastowanych halach produkcyjnych. Pierwszym dyrektorem fabryki został Stanisław Wesołowski, który pełnił tę funkcję w latach 1945-1948. Następnie przedsiębiorstwem kierowali w kolejności: Antoni Kosikowski w latach 1948-1951 Kazimierz Trzaska w latach 1951-1953 Władysław Homa w latach 1953-1959 Jerzy Zembrzuski w latach 1960-1963 Jan Michalski w latach 1963-1964 Zdzisław Rutkowski w latach 1964-1971 (do chwili połączenia z fabryką w Łochowie) W latach 1948-1950 rozpoczęto działalność produkcyjną na większą skalę. Zaczęto produkować wyciągi budowlane jednomasztowe, wyciągi szybowe, żurawiki budowlane, podwozia do przenośników. Systematycznie wzrastała liczba pracowników, która w 1964 wynosił 154 osoby, ale już na początku lat 50-tych wzrosła do około 400 osób. Warunki socjalno-bytowe w tamtych czasach były bardzo trudne. Brak było szatni, umywalni, ogrzewania, które zastępowały koksowniki ustawione na stanowiskach pracy. Lata 1955-1959 to okres intensywnej rozbudowy przedsiębiorstwa, podwojenie powierzchni produkcyjnej, wyposażenie w nowe maszyny i urządzenia oraz uzyskanie pomieszczeń dla magazynów i wydziałów pomocniczych. Rok 1960 otworzył okres budowy nowej fabryki. Przy ustalaniu profilu produkcyjnego dążono do zwiększenia produkcji takich asortymentów, jak: odlewy żeliwne, żurawiki budowlane, wózki transportowe, walce wibracyjne i żurawie samochodowe. Realizacja tych zamierzeń napotykała na trudności z powodu przedłużającego się cyklu inwestycyjnego, który okazał się dłuższy od planowanego o 2 lata. Jednocześnie zaczęto przechodzić z produkcji walcy wibracyjnych na produkcję żurawi samochodowych. Niewielka ilościowo załoga skutecznie pokonywała trudności, bo trzeba przyznać, że niedobory materiałowe nie są znamienne tylko dla naszych czasów; w tamtych latach również trzeba było jeździć po kraju i zdobywać potrzebne materiały, co nie ułatwiało działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W latach 60-tych z różnym szczęściem produkowano: odlewy żeliwne, żurawie samochodowe, nadwozia FAP, wózki transportowe, przekładnie, żurawiki budowlane, walce wibracyjne, koparki drenarskie i części zamienne. Nie ominęły przedsiębiorstwa również niepowodzenia. Zaangażowanie się w produkcję koparek drenarskich przyniosło poważne straty, a nakłady poniesione na przygotowanie produkcji nadwozi FAP nie zamortyzowały się....
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.